Toprak Tahlil Laboratuvarı

2011 yılında faaliyete başlayan firmamız Simçağ Tarımsal Analiz Laboratuvarı başta Keşan olmak üzere Trakya ve ardından tüm Türkiye genelinde toprak tahlilleri yaparak çiftçilerimize ve topraklarımızın korunmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri firmamız  çiftçilerimizle birebir temas kurarak toprak tahlilinin önemini anlatmakta ve geleceğimiz için topraklarımızı tahlil ettirerek, uygun gübreleme ve bakım yapmamız gerektiğini anlatmaktadır.

Laboratuvarımızda toprak tahlili yanında sulama suyu analizi ve yaprak tahlili de yapılmaktadır.

Analiz sonuçları, konusunda uzman kadromuz tarafından itinayla incelenerek gerekli yorumlar çiftçilerimizle paylaşılmaktadır.

Bilinçli üreticilerimiz, bizlerin de yönlendirmesi ile toprak analizlerini yaptırmaya, böylece toprağın besin maddesi durumunu görüp, bitkiye en faydalı şekilde gübreleme yapmaya çalışıyor.

Biliyoruz ki; eğer üretici toprak analizini yaptırıp, bunun sonucuna göre bitki besleme yapar ise, yüksek verim alacak. Böylece gerektiğinden fazla gübre kullanmayarak gübre maliyetini düşürecek, en önemlisi su ve toprak kirliliğine sebep olmayacaktır.

Simçağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak analizi, bitki ve yaprak analizi ile birlikte sulama suyu analizleri. Keşan, Edirne, Trakya ve tüm Türkiye.
Büyük Cami Mah. Efes Yolu Zanaatkarlar Cad. Efes Tic. M. G Blok No:2-3
Keşan,Edirne22800
0 284 714 4445

Toprak Tahlili

TOPRAK TAHLİLİ / TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR

Hayatımızda  üç temel unsur  bulunmaktadır;  Toprak, Hava ve Su. Toprak, en  az  hava ve  su kadar önem arz eden  temel kaynaklardandır.

Toprak üretkenliği ile insan, hayvan ve bitkilere yer, yurt ve yiyecek veren  çok önemli bir kaynaktır. Toprakların üretkenlik kabiliyetleri çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle toprak üretkenliğini artıracak başlıca yöntemlerin başında içerdiği besin elementlerinin dengeli bir şekilde toprakta tutulması ve üretilecek bitki türlerine göre gerekli gübrelemenin yapılması gerekir.

Toprak Tahlil Laboratuvarımızda  tahlil çalışmaları yapılarak çiftçilerimize yetiştirecekleri ürün çeşidine göre gübreleme önerileri rapor halinde verilmektedir.Yapılan tahlil sonucunda çiftçiye üretim yaptığı arazilerin içerdiği organik madde, ph, kireç, fosfor (P2O5),  potasyum (K2O5), total tuz içerikleri ve miktarlarına göre gübre tavsiyeleri sunulmaktadır.

Verimlilik Analizlerinde Saptanan Veriler

Toprakta organik madde:

Modifiye edilmiş Walkley-Black Yöntemi ile tayin edilir.

Organik madde toprak içerisinde bulunan bitki ve hayvan kalıntılarıdır. Parçalanması sonucunda meydana gelen humus, toprağın fiziksel özelliklerini düzeltirken, diğer taraftan organik madde terkibindeki besin maddeleri de bitkilere yarayışlı duruma geçer. Organik madde bitki besin maddelerinin ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olur.Toprak zerrelerini birbirine bağlayarak toprakta istenen yapının oluşmasını sağlar.

Organik madde, hafif topraklarda su ve besin maddesinin tutulmasını artırmak; ağır topraklarda ise toprak yapısını düzeltmek, havalanmayı iyileştirmek ve toprak işlemesini kolaylaştırmak gibi önemli özelliklere haizdir. Ayrıca organik madde toprakta yaşayan canlıların hayat kaynağıdır. Onlar için gerekli olan besin maddelerini sağlayarak topraktaki mikrobiyal faaliyeti artırdığından daha iyi bir ürün elde etmede etkili olur.

Toprak reaksiyonu:

Su ile doygunlaştırılmış  topraktaki toprak reaksiyonunun pH metre ile ölçülmesi sonucunda elde edilir.

Topraklar asit, nötr ve alkali reaksiyon gösterir. Toprak reaksiyonu pH birimleri ile ifade edilir. pH, solüsyondaki aktif H iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tarif edilmektedir. Toprak pH’sı 7’den daha az ise asit, 7’den yüksek ise alkali ve 7 ise nötrdür. Normal verimli toprakların pH değerleri 4.5 ile 8.5 arasında değişir.

Toprak reaksiyonu, toprağın verimliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Topraktaki bitki besin maddelerinin bitkilere yarayışlıkları o toprağın reaksiyonu ile çok yakından ilgilidir. Gerek bitki besin maddelerinin yarayışlılıkları ve gerekse topraktaki mikrobiyal faaliyetler için en uygun pH değerleri 6-7 arasıdır.

Potasyum:

Potasyum bitki büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesidir. Dünyadaki birçok ülkede ve özellikle  yurdumuz topraklarında genellikle  yeteri kadar potasyum mevcuttur. Topraklarda %0.3 ile %3 arasında değişen miktarlarda total potasyum vardır. Yani 20 cm derinliğinde, bir dönüm toprakta 750 ile 7500 kg potasyum bulunmaktadır. Genellikle 20 cm derinliğinde, bir dönüm sahada 80 ile 200 kg bitkilere yarayışlı potasyum bulunur. Bu ise her sene ekilecek bitkinin ihtiyacını karşılar durumdadır. Bu nedenle yurdumuzda potasyumlu gübre, toprak analizleri neticesi potasyum eksikliği tespit edilen tarlalarda kullanılmalıdır.

Potasyum bitkinin bilhassa genç yapraklar, kök uçlar ve tomurcuk gibi genç ve çabuk büyüyen kısımlarında bulunur. Bitki içerisinde devamlı olarak hareket eder ve yaşlı kısımlarda fazla bulunduğu zaman genç kısımlara taşınır.

Potasyum mahsulün miktar ve kalitesine etki eder. Hububat saplarının sertleşmesine yardımcı olur. Toprakta fazla miktarda fosfor bulunması durumunda meydana gelecek olan erken olgunlaşmanın normal zamanda olmasını sağlar. Potasyum meyvenin dayanıklılığına, yağ, nişasta ve şeker oranlarının artmasına olumlu etki yapar; renk, tat ve koku gibi özelileri düzenler. Genellikle potasyum eksikliği gösteren bitkinin yaşlı yapraklarının tepe ve kenarlarında kurumalar görülür.

Fosfor :

Fosfor toprakta organik ve inorganik olmak üzere iki  şekilde bulunur. Bitkiler toprak suyunda erimiş olarak bulunan inorganik ortofosfatlardan yararlanırlar. Topraktaki bitki ve hayvan artıklarının terkibinde bulunan organik fosfordan bitkilerin yararlanması için toprak organik maddesinin parçalanması ve çürümesi (mineralizasyonu) gerekmektedir.

Fosforun topraktaki total miktarı genellikle % 0.02 – 0.14  arasında değişmektedir. Derinliği 20 cm olan bir dönün sahada 50 – 350 kg fosfor bulunur. Bitkilerin yararlanabileceği fosfor miktarı ise yaklaşık olarak % 1-2’si kadardır. Fosforun bitki terkibindeki miktarı genellikle kuru ağırlığının % 0.2 -0.8 arasındadır. Fosfor bitkinin tohum ve meyvelerinde, yaprak ve diğer kısımlarına oranla daha fazla bulunur.

Toprakta fosfor yeteri kadar bulunmadığında bitkiler normal büyüyemez, mahsul az ve kalitesiz olur, meyve döker ve hasat gecikir. Özellikle yaşlı yapraklarda mavimtrak yeşil veya ileri safhalarda kırmızıya çalan morumsu bir renk görünür.

% Total Tuz :

Su ile doygunlaştırılmış toprakta elektriki kondaktivite cihazı ile direncinin ölçülüp bu dirence göre tuzluluğunun  hesaplanması işlemidir.

Kireç (% CaCO3 ) :

Scheibler kalsimetresi ile tayin edilir.

Makro besin elementleri

Azot ( N )

 • Azot bütün yaşayan hücrelerin bir bölümüdür, ayrıca proteinler enzimler ve enerji transferi için gerekli metabolik süreçleri önemli bir parçasıdır.
 • Azot bitkilerde fotosentezden sorumlu bitkinin yeşil pigmentleri olan klorofillerin bir parçasıdır.
 • Azot bitki büyümesinde ve yaprağın renk ve kalitesinde etkilidir
 • Azot genellikle gübre uygulaması ve havadan (bitki atmosferdeki azotu yağmur yoluyla az miktarda alabilir) gelir.

Fosfor ( P )

 • Fosfor da azot gibi fotosentez olayının esas parçalarındandır.
 • Yağ, şeker, nişasta oluşumuna sebep olur.
 • Güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşerek düzgün bitki gelişimi ve stresse duyarlılık sağlar.
 • Hızlı büyümeye etki eder.
 • Kök gelişimi ve çiçeklenmeyi sağlar.
 • Fosfor genellikle gübreden gelir.

Potasyum ( K )

 • Potas, azot gibi diğer besin elementlerinin arasında bitki tarafından en çok emilimi yapılan elementdir.
 • Protein oluşumu, fotosentez ve hastalıklara direnci geliştirir.
 • Potası, bitkiler topraktan gübreden ve organik malzemeden temin edebilir.

Kükürt ( S )

 • Protein oluşumu için gereklidir.
 • Enzimlerin ve vitaminlerin  oluşumu ve hareketini düzenler.
 • Klorofil oluşumunu destekler.
 • Kök büyümesini geliştirir.
 • Bitki büyümesini ve soğuk şartlara direnci sağlar.
 • Yağmur suyu ile toprağa karışabilir. Ayrıca gübreleme yoluyla temin edilir.

Mikro besin elementleri

Bakır  ( Cu )

 • Büyümeye yardım eder.
 • Proteinlerin kullanımını ve kök metabolizmasını destekler.

Demir ( Fe )

 • Klorofil oluşumunda önemlidir.
 • Toprak, demir sulfat ve gübreler demir kaynaklarıdır.

Mangan ( Mn )

 • Karbonhidratların çözülmesinde ve enzim sistemlerine katkısı vardır.
 • Toprak da yeterli miktarda bulunur.

Çinko  ( Zn )

 • Karbonhidrat transformasyonu için gereklidir.
 • Şeker tüketimini düzenler.
 • Bitki büyümesini sağlayan enzim sisteminin bir parçasıdır.
 • Çinko kaynakları toprak, çinko oksit-sulfat ve gübredir.
Toprak Tahlili
Ürün bilgisi: Tarımsal desteklemeler için de gerekli olan gübreleme tavsiyeli toprak analizleri.
Müşteri değerlendirmesi:

Bitki ve Yaprak Analizi

BİTKİ ANALİZİ VE YAPRAK ÖRNEĞİ ALMA

Analiz Niçin Gereklidir?

Çiftçinin kafasında, arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır.

İyi bir üretim karlı bir gübreleme ancak  bitkinin isteği olan gübreleri en uygun zaman ve şekilde topraktan ve yapraktan uygulamakla yapılabilir. Bu nedenle toprağı ve yaprağı analiz ettirerek gübre kullanımı, çiftçi için en ekonomik yoldur. Böylece hem bol ürün elde edilebileceği gibi, gübreye de gereğinden fazla fazla para harcanmamış olacaktır.

Yaprak analizinde başlıca iki amaç gözetilmektedir:

a- Bitkilerde ortaya çıkan ve beslenme noksanlığı veya fazlalığı ile ilgili bulunan noksanlıkların hangi besin maddesine ait olduğunu saptayarak bu noksanlığın giderilmesi için gerekli uygulamaları yapmak,

b- Besin noksanlıkları ortaya çıkmadan önce analiz sonuçlarına dayanılarak bitkinin gübre ihtiyacını belirlemek.

Bu ikinci özellik, zamanında yapılacak bir gübrelemeye imkan vererek o yıl üründe ortaya çıkması muhtemel azalmanın ya tamamıyla engellenmesi veya hiç değilse bu azalmanın en aza indirilmesini sağlamaktır.

Yaprak Örneği Alırken Dikkat Edilecek Kurallar:

1- Alınan yaprak örneklerinin Tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır.

2- Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Ancak 15-20-25 yaşlarında olanların yaprakları karıştırılabilir.

3- Aşırı derecede beslenme noksanlığı gösteren hastalıklı yapraklar seçilmeli ve bu durum bahçe bilgi formunda belirtilmelidir. Bahçenin tamamında aşırı besin noksanlığı gösteren yaprakları ayırmaya gerek yoktur.

4- Bir bahçede bir yaprak örneğinin temsil ettiği alan 20 dekarı geçmemelidir.

5- Bahçenin bir kısmı, toprak tipi bakımından diğer kısmından tamamıyla farklı olabilir. Belirgin farklılıklar göz önüne alınarak her farklı toprak tipine göre örnekleme ayrı olmalıdır.

6- Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Bununla birlikte yapraklar ıslak olmamalıdır.

Meyvelerde Yaprak Örneği Alma Zamanı ve Şekli

Bahçe içerisinde U veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait güneş gören sürgünlerden alınmalıdır.

Elma, Kayısı, Erik, Şeftali, Badem, Armut, Kiraz ve Vişnede Yaprak Örneği Alma

Aynı yıl içerisinde süren sürgünlerin orta kısmında gelişmesini tamamlamış yapraklar ağacın dört yönünden olmak üzere ve her ağaçtan 4-8 yaprak sapları ile birlikte alınır. Numune alınacak ağaç sayısı 25 ten az olmamalı ve toplam örnek sayısı 100 adet olmalıdır.

Ceviz

Tam çiçeklenmeden 6-8 hafta sonra, tepe sürgünlerdeki orta yaprağın ortasındaki yaprakcık çiftleri alınır. Ağacın dört yönündeki tepe sürgünlerinden olmak üzere 25 ağaçtan 30-35 adet örnek alınmalıdır.

Bağ

Meyveye ben düştüğü dönemde sürgünlerde ilk salkımın karşısındaki veya bir yaprak yukarısındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar sapıyla birlikte ve bir omcanın dört yönünden olmak üzere 25 omcadan 100 adet yaprak örneği  alınmalıdır.

Çilek

Gelişme dönemi ortasında gelişmesini tammalayan genç yapraklardan 100 adet örnek alınır.

Domates

Birinci döldeki meyve ceviz iriliğine ulaştığında yaprak örneği alınır. Büyüme tepesine en yakın yerde gelişmesini tamamlamış olan genç dalın orta kısmındaki yapraklar örnek almaya uygun olup bir bitkiden  1-2 yaprak olmak üzere toplam 30 yaprak alınmalıdır.

Hıyar, Biber ve Patlıcan

Birinci döldeki meyveler kendini göstermeye başladığı zaman yaprak örneği alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın normal iriliğini almış gelişmesini tamamlamış genç yaprak örnek almaya uygundur. Bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere toplam 50 adet yaprak örneği alınmalıdır.

Fasulye

Bitkiler fide döneminde ise tüm toprak üstü bölümü 20-30 adet bitki olmak kaydıyla alınmalıdır. Ayrıca ilk çiçeklenme döneminde ise bitkinin  tepesinde tamamen gelişmiş 2-3 yaprak bir bitkiden olmak kaydıyla 20-30 adet yaprak örneği alınmalıdır.

Marul ve Ispanak

Bitkiler gelişme döneminin ortasındayken olgunlaşmış en genç yaprak sapı alınmalı, analiz için 35-40 örnek alınmalıdır.

Şeker Pancarı

Yetiştirme sezonu ortasında, merkezde en genç yaprak ile dışta en yaşlı yapraklar arasında kalan tamamen gelişmiş ve olgunlaşmış yapraklar alınmalıdır. Analiz için 30-40 yaprak örneği alınmalıdır.

Yaprakların Torbalanıp Etiketlenmesi

Örnekler alındıktan sonra naylon torbaya konularak etiketi yazılır ve torbaya zımbalanır veya iple bağlanır. Etiketlenen yaprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara analiz için gönderilmesi gerekmektedir. Şayet o gün gönderme imkanı yok ise toplanan örnekler en geç 4 saat içerisinde buzdolabına konmalıdır. Buzdolabı +4°C’de tutulmalıdır.

Yaprak analizi
Ürün bilgisi: Bitki ve yaprak analizi ile ürün verimliliğinizi garanti altına alın.
Müşteri değerlendirmesi:

Sulama Suyu Analizi

SU ANALİZİ

Bilindiği gibi birim alandan daha fazla ürün alabilmek için gübreleme ve sulama mutlaka gereklidir. Sulamanın yararlı olabilmesi için sulama suyunun veriliş zamanı, sulama metodu, sulama suyunun miktarı gibi faktörlerin yanında sulama suyunun kalitesi de oldukça önemlidir.

Tarımda kullanılacak olan sulama sularının kalite özelliklerinin bilinmesi, sulama sularının içinde bulunan erimiş katı maddelerin nitelik ve niceliklerinin saptanması, toprak verimliliğinin devamlılığı yönünden önem taşımaktadır. Suyun özelliklerinin belirlenmesi ilerde meydana gelebilecek problemlerin önlenmesini sağlayabilecektir. Sulama suyu kalitesi düşük olan sularla sulanan topraklar tuzlulaşabilir, çoraklaşabilir veya içerisinde bulunabilen bor gibi bazı zararlı maddelerin etkileri sonucu topraklarımızın verimliliği düşerken, bitki gelişimi de engellenebilir hatta durabilir.

Tarım alanlarında kullanılacak suların sulamada kullanılıp kullanılamayacağının önceden laboratuvar analizleri ile belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu analizler sonucunda sulamaya uygun oldukları saptanan sular sulamada güvenle kullanılabilirler.

Sulama Suyu Analizi
Ürün bilgisi: Tarımsal amaçlı sulama suyu analizi - Sulama suyunuzun verimliliğiniz için uygunluğunu öğrenin
Müşteri değerlendirmesi:

İletişim

Simçağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Simçağ Tarımsal amaçlı toprak tahlil laboratuvarı - Keşan, Edirne, Marmara ve tüm Türkiye
B.Cami Mah. Efes Yolu Efes Tic. M. G Blok No:2-3
Keşan,Türkiye28140
0 284 714 4445

Simçağ Toprak Tahlil Laboratuvarı

Lütfen iletişime geçmek istediğiniz konuyu seçiniz.

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu (gerekli)

İleti (gerekli)