SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Makaleler

Toprağın pH değerinin verime etkisi

TwitterFacebook

Toprağın pH değerinin verime etkisi

Sürdürülebilir tarımsal bir faaliyet verimli bir toprak ile ayrılmaz bir bütündür. Toprak kalitesini anlamak demek, mevcut yarayışlı fonksiyonlarını gelecekteki kullanımları için bozulmasını önlemek toprağı okumak ve yönetmek demektir. Bunun temeli de düzenli olarak yapılan toprak tahliline dayanır.

Tarımsal üretim faaliyetlerinde bitkinin iyi gelişebilmesi, yetiştiği toprağın özellikleri ile ilgilidir. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilişkilidir. Toprağın fiziksel özelliklerini düzeltmede ve sürekliliğini sağlamada en fazla başvurulan yöntem ise toprağa organik kökenli materyallerin ilavesi olmaktadır. Bölgemiz topraklarında organik madde eksikliği karşılaştığımız en büyük sorunlardandır. Cooperband (2004), tarımsal üretimde toprak düzenleyicileri olarak organik ürünlerin kullanımının atıkların kaynak olarak değerlendirilmesindeki stratejinin gelecek için çok önemli olacağını belirtir.

Grafik1: pH değerinin besin elementleri alımına etkisi

Toprağın pH değeri de verimde önemli bir rol oynamaktadır. Toprağın pH'ı uygun değerde değilse bitki toprakta bulunan besin elementlerini alamayacaktır. (Grafik1) Uygun olmayan pH değeri nedeniyle toprağa tutunan elementler bitkiye yarayışlı forma geçemediğinden bitki tarafından alınamayacaktır. Bu sene yaptığımız yaprak tahlili sonuçları da bu görüşü destekler niteliktedir. Örneğin ekimden önce yapılmış toprak tahlili sonucuna göre; toprakta bulunan çinko miktarı yeterli görülmektedir, fakat pH değeri yüksek olduğundan ekilen bitkinin yaprak analizi sonucunda çinko eksikliği görülmektedir. Bu durum çinkoyu yapraktan vermeyi gerektirmektedir. Oysa toprağın pH değeri uygun değerde olsaydı bitki çinkoyu alabilecek ve yapraktan gübreleme yapmaya gerek kalmayacaktı. pH değeri uygun olmayan bu toprağa ne kadar gübre atılsa da bitkinin bu besin elementini almasını sağlamamız mümkün olmayacak, aksine toprak kirliliğine yol açacaktır.
Bu istenmeyen durumla ancak toprağımızın pH'ını düzenlemekle( pH değerini düşürmek için kükürt, Yükseltmek için kireç ile) başa çıkabiliriz. Bu uygulama toprağımızı iyi yönetmek, sonucunda toprağı ihtiyaç olmayan gübre ile kirletmeden verimi yükseltmek için gereklidir.

Simge Tavşankoru KOYUNCU
SİMÇAĞ Toprak Tahlil Laboratuvarı