SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Sebze Ve Meyve Üreticilerince Kurulan Tüzel Kişiliklerin Üretici Örgütü Olarak Belgelendirilmesine İlişkin Usuller Düzenlendi

TwitterFacebook

ANKARA(ANKA) - Sebze ve meyve üreticilerince kurulan tüzel kişiliklerin üretici örgütü olarak belgelendirilmesine ve üretici örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi....

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Sebze Ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sebze ve meyve üreticilerince kurulan tüzel kişiliklerin üretici örgütü olarak belgelendirilmesine ve üretici örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, üretici örgütlerinin asgari ortak veya üye sayıları ile bunların nitelikleri, taşıması gereken şartları, ilgilendirilecekleri toptancı hallerini, yapacakları satışları, hak ve yükümlülüklerini, üretici örgütü belgesinin verilmesi ve iptali ile üretici örgütlerine ilişkin diğer hususları kapsıyor.
Üreticilerce Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarımsal üretici birlikleri, üretici örgütü belgesi almak kaydıyla üretici örgütü olarak kabul edilecek.

-ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANILAN ŞARTLAR-

Üretici örgütü belgesi almak isteyen tüzel kişilerde şu şartlar aranacak:
"İlgili kanunlara göre kooperatif ya da tarımsal üretici birliği olarak kurulmuş olması,
Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilenler dahil sebze ve/veya meyve üreten ortak veya üye sayılarının en az elli olması ve bunların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması,
Sebze veya meyve üzerine faaliyette bulunması,
Ana sözleşme veya tüzüklerinin amaç bölümünde, ortak veya üyelerin ürettiği sebze ve meyveleri pazarlamak, ortaklık veya üye şartları bölümünde ise sebze ve/veya meyve üreticisi olmak ibaresine yer verilmesi,
Vergi mükellefi olması,
İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması."

-ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ, FAALİYET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ TOPTANCI HALİ İLE İLGİLENDİRİLECEK-

Üretici örgütü, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki toptancı hali ile ilgilendirilecek. Faaliyet gösterilen yerde birden fazla toptancı hali bulunması halinde ilgililerin talebi göz önünde bulundurulacak. Faaliyet gösterilen yerde toptancı hali bulunmaması halinde, üretici örgütü karayolu mesafesi esas alınmak üzere o yere en yakın il, ilçe veya belde merkezindeki toptancı hali ile ilgilendirilir. Deniz yolu ile ulaşımın mümkün olduğu yerlerde ilgilendirilecek toptancı halinin belirlenmesinde deniz yolu mesafesi de dikkate alınacak. (ANKA)
(EBR/ES/HF)

Haber Kaynağı: ANKA Ankara Haber Ajansı - ankaajansi.com.tr