SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Üreticiler Bitki Koruma Ürünü Uygulama Kayıtlarını Tarım Danışmanı Çalıştıran Kuruluşlara da Tutturabilecek

TwitterFacebook

ANKARA (ANKA) -Üreticiler, bitki koruma ürünlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen tavsiyelere göre uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai mücadele aletleri ile uygulayacak. Uygulama kayıtlarını tutacak veya serbest tarım danışmanına ya da bünyesinde tarım danışmanı çalıştıran kişi ve kuruluşlara tutturacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması Ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre üreticiler, bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça belirlenen tavsiyelere göre uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai mücadele aletleri ile uygulayacak. Uygulama kayıtlarını tutacak veya serbest tarım danışmanına ya da bünyesinde tarım danışmanı çalıştıran kişi ve kuruluşlara tutturacak.
Üreticinin tarımsal danışmanlık hizmeti alması durumunda, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar; sözleşme yaptıkları üreticinin görev ve sorumluluklarını üstlenerek, üreticilere ait kayıtları tutacak. Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait; üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve üretici kimlik bilgileri ile işletmeye ilişkin diğer bilgileri talep edildiğinde müdürlüğe bildirecek.
Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait bitki koruma ürünü faturalarını ve uygulama kayıtlarını bir sonraki üretim sezonuna kadar muhafaza edecek.) Entegre mücadele, iyi tarım, sözleşmeli tarım uygulamalarından herhangi birini yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve kurallara uyacak. Denetim amacı ile istenen ürün numunelerini verecek, analiz sonucu uygun çıkmayan ürünün imhasını temin edecek.
Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.(ANKA)