SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Tarıma yatırım küresel barışa yatırımdır?

TwitterFacebook

 120913-1-1

Gıda Güvencesi İçin Özel Sektör Konferansı'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ''Tarım alanında yapılacak yatırımlar, küresel barışa da yapılacak bir yatırımdır'' dedi.  

Küresel gıda güvenliğinin sağlanması ve özel sektörün tarımdaki yeri gibi konuları içeren ''Gıda Güvencesi İçin Özel Sektör Konferansı'' Sait Halim Paşa Yalısı'nda başladı. Konferansın açılışında konuşan Bakan Eker, ''Tarım alanında yapılacak yatırımlar, küresel barışa da yapılacak bir yatırımdır'' dedi. Konferansın Türkiye'de yapılmasının yerinde bir karar olduğunu ifade eden Bakan Eker, Anadolu'nun birçok tarım ürününün ana vatanı olduğuna vurgu yaptı. Yapılan çalışmalarda Türkiye'de 4 bin 200 endemik bitki türü olduğunu belirten Bakan Eker, Türkiye'nin sadece kıtaların birleştiği yer olarak değil küresel gıda güvenliği açısından da önemli bir yerde olduğuna dikkati çekti. Bakan Eker, mısır şeker ve buğday fiyatlarında yüzde 6'lık yükseliş olduğunu, Dünya Bankası'nın ağustos ayı rakamlarına göre gıda fiyatlarının yüzde 10 artış gösterdiğine değinerek, nisan-temmuz arasında dünya gıda fiyatlarının yüzde 18, hayvansal ve bitkisel yağların yüzde 7 arttığını söyledi. Bakan Eker bu artışın 2008'dekine benzer bir krizin oluşabileceği endişesine neden olduğunu dile getirdi. ''Tarımsal ürün fiyatlarındaki artışların en önemli nedenlerinden biri spekülatif hareketlerdir'' diyen Bakan Eker, petrol fiyatlarındaki artışın ülkeleri bioyakıt arayışlarına yönelttiğinin de altını çizdi. Gıdaya erişimde küresel anlamda büyük sıkıntılar olduğuna değinen Bakan Eker, ''Her gün 1 milyar insan yatağa aç giriyor. 1 milyar insan yatağa aç giriyorsa ve sayılarının artmasından endişe ediliyorsa dünyanın geriye kalan 6 milyar insan için güvenli bir yer olduğunu iddia etmek doğru olmaz'' değerlendirmesinde bulundu. 

Girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Eker, ''Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçilerin üretim sürecine entegre edilmelerinin çok önemli olduğunu, düşünüyorum. Bu kapsamda küçük üreticilere destek sağlanması kaçınılmazdır. Hükümetlerin küçük çiftçilere yönelik faizsiz ya da çok düşük faizli, katlanılabilir faizli kredi uygulamalarını başlatmaları bir çözüm olabilir.'' Tarım sektörü ile sigortacılığın bir araya getirildiğini belirten Bakan Eker, devletin, ürün ve hayvancılık söz konusu olduğunda sigorta poliçe bedellerinin yarısını ödediğine vurgu yaptı. Dünya üzerindeki gıda güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolüne de değinen Bakan Eker, ''Türkiye küresel gıda güvenliğinin tesisi ile ilgili katkı sağlayabilecek önemli bir ülkedir'' şeklinde konuştu.  

Konferansta konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, özel sektör için, altyapı geliştirilmesini, taşıma süresinin hızlandırılmasını ve çiftçilerin finansman kaynaklarına kolay ulaşabilmesinin sağlanmasını istedi. Küresel ve bölgesel manada gıda güvenliğinin daha da zorlaştığını ifade eden Başkan Chakrabarti, konuşmasında, Türkiye'nin ekilebilir alan büyüklüğüne dikkati çekerek, sulama sistemlerinin yeterli seviyeye çıkarılmamasının sıkıntılara neden olabileceğini söyledi. 

Kaynak:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı