SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

İpekböceği Yumurtası Üretecek İşletmeler, Üretim Kapasiteleri İçin Yeterli Tesis Ve Ekipmanı Bulunduracak

TwitterFacebook

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hastalıktan ari damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretimi ve kontrolüne ilişkin esasları belirledi. Damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretecek işletmelerin, üretim yerlerinde, üretim kapasiteleri için yeterli tesis ve ekipmanları, yeterli sayıda dişi ve erkek kelebek tablaları, dişi ve erkek krizalit tablaları, kerevetler, havan ve mikroskoplar, termometre ve higrometre, yumurta yıkama, döllü-dölsüz yumurtaların ayrılması ve kurutma ekipmanlarını bulundurmaları gerekecek.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın İpekböceği Yumurtası Üretimi Ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastalıktan ari damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, ipekböceği yumurtası üretimi yapan üretici kuruluşlarınca uygulanacak yöntemleri ve üretilen yumurtaların ne şekilde ve kimler tarafından kontrol edileceği hususlarını kapsıyor.
Damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretecek işletmelerin, üretim yerlerinde, üretim kapasiteleri için yeterli tesis ve ekipmanları, yeterli sayıda dişi ve erkek kelebek tablaları,
dişi ve erkek krizalit tablaları, kerevetler, havan ve mikroskoplar, termometre ve higrometre,
yumurta yıkama, döllü-dölsüz yumurtaların ayrılması ve kurutma ekipmanlarını bulundurmaları gerekecek.

-EN AZ BİR TEKNİK ELEMAN İSTİHDAM ETMESİ GEREKECEK-

Damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üreten işletmelerin, "İpekböceği Yumurtası Üretimi Belgesi'ne sahip en az bir teknik eleman istihdam etmesi ve ipekböceği yumurtası üretiminin bu eleman sorumluluğunda gerçekleştirmesi ve yıllık yumurta üretim kapasitesine yetecek sayıda teknik eleman ve tecrübeli usta işçi çalıştırması gerekecek.

-İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI ÜRETİMİ İÇİN MÜRACAAT-

İpekböceği yumurtası üretimi için müracaatın, her üretim yılı için 1 mayıs tarihine kadar, bu günün hafta sonuna denk gelmesi halinde ise sonraki ilk iş gününe kadar yapılması gerekli olacak. İpekböceği yumurtası üreticisi işletmenin, damızlık yaş koza üreten yetiştiricilerin müracaat dilekçesini hangi ırktan ne miktarda yumurtayı üretime alacağını gösterir liste ile birlikte, il müdürlüğüne vermesi gerekecek. Müracaatı kabul gören ipekböceği yumurta üreticisi işletme, iş planı ve inficar programını, inficar işlemlerine başlamadan önce, en geç 15 mayıs tarihine kadar il müdürlüğüne bildirmek zorunda bulunacak.

-ÜRETİM-

Larva besleme döneminde; damızlık yumurtaların, damızlık yaş koza üreticisine yumurta üretici işletme tarafından inficar ettirilmiş larva halinde verilmesi gerekecek. Üretim döneminde damızlık besleme evleri, il müdürlüğü teknik elemanlarınca en az üç defa kontrol edilecek. İpekböceği yumurtası üreticisi işletmenin teknik elemanı tarafından, damızlık yaş koza yetiştirici evlerinde, il müdürlüğünden örnekleri alınacak besleme kartlarına; inficar tarihi, yaşların ilk ve son yem tarihleri, hastalıklar ve benzeri hususların düzenli olarak işlenmesi gerekecek. Hazırlanan bakım ve besleme cetvelleri, besleme sonunda il müdürlüğüne teslim edilecek. Larva döneminde ırk karakterini göstermeyen larvalar damızlık besleyici tarafından ayıklanarak imha edilir ve il müdürlüğünce yapılacak kontrollerde bu yönde görülen karışık partiler damızlık beslemeden çıkarılacak.

-HASTALIKLI YUMURTALARIN İMHASI-

Yumurta üretimi hangi metotla yapılmış olursa olsun hastalıklı olduğuna karar verilen yumurtalara ait partilerin tamamı veya hastalıklı kese veya tavalara ait kelebeklerin yumurtalarının tamamı, yumurta üretici işletme temsilcisinin de hazır bulunduğu yumurta üretim işletmesinde, il müdürlüğü elemanlarının kontrolü altında yakılmak suretiyle imha edilecek. Bu durum tutanakla tespit edilecek.

-DAMIZLIK YUMURTALARIN MUAYENESİ-

Yumurta üretici işletme tarafından üretilen damızlık yumurtaların kelebek muayeneleri ve kontrolleri üretici işletmece yapılacat. Bütün kelebek muayenelerinin sonuçları, mikroskop muayene sonuçları, il müdürlüğü yetkili elemanları ve üretici işletme temsilcisinin ortak hazırladıkları raporla il müdürlüğüne bildirilecek.
Yumurtaların yıkanması, kutulanması, üretimde kullanılmayarak arta kalan yumurtaların imhası esaslarına yönelik detaylara da yer verilen yönetmeliğe göre ipekböceği yumurta üreticisi işletme veya şahıs, yumurta üretimiyle ilgili her türlü kaydı işletme defterinde toplayarak il müdürlüğü kontrolü için hazır bulunduracak. İpekböceği yumurtası üretim yerleri, il müdürlüğü kontrol ve denetimine tabi olacak.
Bakanlık, gerekli görülmesi halinde ipekböceği yumurtası üretimine ilişkin eğitim yapabilir ya da yaptırabilecek. Genel Müdürlük, damızlık ve hibrid ipekböceği yumurtası üretim dönemlerinde çalışmaları yerinde inceleyerek kontroller yapabilecek. Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: ANKA Ankara Haber Ajansı - ankaajansi.com.tr