SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

İyi tarım ve organik tarım uygulamalarına destekleme ödemesi

TwitterFacebook

Bakanlık tarafından hazırlanan 2 tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de, ödeme yapılacak çiftçiler, ödemeye esas arazi büyüklüğü, ödeme miktarı ve ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı belirlendi.
İyi tarım uygulamalarına sağlanan desteklemeden yararlanacak çiftçiler, meyve, sebze üretim alanları için dekar başına 25 lira, örtü altı üretim alanları için de dekar başına 100 lira ödeme yapılacak.

-Organik tarıma destekleme ödemesi-

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de destekleme ödemesi yapılacak çiftçiler, ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü, ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı, başvurular ve başvuruların kabulü, askı işlemleri ve cezai sorumluluklar belirlendi.
Tebliğe göre, ödeme yapılacak çiftçilere, meyve sebze üretim alanları için organik tarıma başlangıçta geçiş sürecinin 2'nci ve 3'üncü yılında olan ürün ile organik statüde yer alan ürünlere dekar başına 35 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Ödeme yapılacak çiftçilere, tarla bitkileri üretim alanları için organik tarıma başlangıçta geçiş sürecinin 2'nci ve 3'üncü yılında olan ürün ile organik statüde yer alan ürünlere dekar başına 10 lira ödenecek.
Organik tarım desteği ödemesi, ara ziraatı yapılan alanlarda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 1'inci ve 2'nci ürün alanı üzerinden hesaplanacak. Organik tarım ödemesi, 1'inci ve 2'nci üretimlerde, birim ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı - aa.com.tr