SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Tarımsal Destekler Açıklandı

TwitterFacebook

Tarımsal Destekler Açıklandı ?

Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarla sorumluluklarının tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile denetlenmesine ilişkin hususlar da belirlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, yönetmelik ve uygulama esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

Açıklamada, her tarımsal işletme için yıllık 600 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 ve 200 lira olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödeneceği ifade edildi.

"Tarımsal işletme birden fazla kişi veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılacak" denilen açıklamada, ödeme tarihlerinin kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirleneceği ifade edilerek , tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemelerinin 2012 yılı bütçesinden karşılanacağı ve kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemelerinin bir sonraki yıl bütçesinden yapılacağı belirtildi.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlığın yetkili olacağı ifade edilen açıklamada, uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimlerin yine Bakanlık tarafından yapılacağının altı çizildi.

Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabi tutulacağı vurgulanan açıklamada, desteklemeden yararlanamayacaklar ile desteklemenin geri alınmasına ilişkin hususların tebliğde belirlendiği ifade edildi.

medya73.com