SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Bakanlık: Çiftçi Kayıt Sistemine başvurular 30 Hazirana kadar

TwitterFacebook

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında görülen eksikliklerin giderilmesi ve çiftçilerin sistemden daha iyi yararlanması amacıyla 'ÇKS Yönetmeliği'ni yürürlükten kaldırarak yeni 'ÇKS Yönetmeliği'ni yayımladı. Yeni yönetmelikle 2014 yılında çiftçilerin ÇKSye kaydolmak üzere son başvuru tarihi 30 Haziran 2014 tarihi olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 27 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ÇKS Yönetmeliğiyle, çiftçilerin ÇKS son başvuru tarihleri 2015 ve sonrası yıllar için bir önceki yılın 31 Aralık tarihi olarak değiştirildi. Yine yönetmeliğe göre çiftçiler ÇKS başvurularını Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine yapabilecekleri gibi kendileri de internet üzerinden yapabilecek. Birden fazla ilçede arazisi bulunan çiftçiler için ikamet ettikleri ilçeden başvurmaları şartı kaldırıldı. Bundan sonra çiftçiler arazilerinin bulunduğu herhangi bir ilçeden başvuru yapabilecek.

"TAPUDAKİ ARSA OLAN ARAZİLER ÇKS'YE KAYDEDİLEBİLECEK"

ÇKS başvuruları esnasında çiftçilerin kimlik bilgilerinin MERNİS veri tabanından, tapu bilgilerinin ise Tapu Kadastro Bilgi Servisi (TAKBİS) veri tabanından online olarak sisteme aktarılması sağlanarak, ÇKS başvuruları sırasında çiftçilerden Tapu Sicil Müdürlüklerince onaylanmış tapu fotokopilerinin istenilmesi uygulaması kaldırıldı.

Yine çiftçiler tarafından tarımsal faaliyette kullanılan ancak tapudaki vasfı arsa olan arazilerin ÇKS'ye kaydedilmesi de getirilen yeni değişiklikler içerisinde yer alıyor.

Haber Kaynağı: Cihan Haber Ajansı