SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Makine ve ekipman alımına yüzde 50 hibe

TwitterFacebook

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında belirli konulardaki makine ve ekipman alımına yüzde 50 oranında hibe yoluyla destek verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, destekleme, tebliğle belirlenen 27 adet yatırım konusunu kapsıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50,000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100,000 TL'yi geçemeyecek. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100,000 TL'lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilecekler.

Süt tozu üretimine destek

Aynı gazetede yer alan diğer bir tebliğ uyarınca, süt tozu üreticilerine, dahilde işleme rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği ya da ürettirdiği süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına destekleme ödemesi yapılacak.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esas olacak.

Haber Kaynağı: Gıda Tarım Portalı - gidatarim.com