SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Tarımsal Desteklemeler

TwitterFacebook

Tarımsal Desteklemeler ?

Seyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Şaban Baş, tarımsal ürünlerin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hükümetin gerek üretici gelirlerinde, gerekse de ürün fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı destek politikaların artarak devam ettiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteklerinin yanında Avrupa Birliği (AB) ve diğer desteklerin de olduğunu hatırlatan Baş, "Bakanlık; faiz indirimli destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri, alan bazlı destekler, fark ödemesi destekleri, hayvancılık destekleri, tarım sigortası destekleri, tohum, fide, fidan destekleri, arazi koruma ve AR-GE destekleri veriyor. Tarımsal yatırımlarda Ziraat Bankası tarafından yüzde 25-60 arasında indirimli faizli kredi uygulaması var. İyi tarım uygulamalarında yüzde 60, organik tarım yatırımları yüzde 60, tohum, fide, fidan üretim ve kullanma yüzde 50, Ar-Ge yatırımları yüzde 40, süt sığırcılığı ve damızlık yetiştiricilik yüzde 60, besi sığırcılığı ve küçükbaş yetiştiricilik yüzde 50 indirimli faizde kredi miktarları uygulanıyor" dedi.

Kırsal kalkınmada hibe desteklerinin de bulunduğunu kaydeden Baş, kırsal alandaki ekonomik yatırımların 500 bin TL tutarındaki miktarının yüzde 50'sinin hibe olarak desteklendiğini hatırlattı. Baş, "Desteklenen ekonomik yatırımlar şunlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesis yatırımları veya mevcut tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar veya yarım kalmış tesislerin tamamlanmasına yönelik yatırımlar. Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar ile tarımsal tesislerde kullanmak üzere alternatif enerji üretim tesislerine yönelik damlama-yağmurlama sulama sistemlerinin yapımına yönelik yatırımlar" ifadesini kullandı.

Alan bazlı desteklerin yanı sıra mazot gübre desteğinin devam ettiğini dile getiren Baş, ayrıca organik tarım-iyi tarım desteklerinin olduğunu, fark ödemesi destekleri, hayvancılık destekleri, süt destekleri, yem bitkileri destekleri, tarım sigortası destekleri, tohum, fide, fidan desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı fidan-fide desteği, standart fidan kullanım desteği, sertifikalı tohum üretim desteği gibi desteklerle çiftçilerin ekonomik durumlarını iyileştirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

haberler.com