SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Makine Ekipman Destekleme Başvuruları Başladı

TwitterFacebook

Makine Ekipman Destekleme Başvuruları Başladı ?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan makine ekipman destek başvuruları 3 Temmuz tarihinde başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan makine ekipman destek başvuruları 3 Temmuz tarihinde başladı.

Proje başvurusunda bulunacak yatırımcıların 30 gün içerisinde proje evraklarıyla birlikte İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Hibe desteği kapsamındaki makine ve ekipmanlar arasında, anıza doğrudan ekim makinesi arıcılık makine ve ekipmanı, balıkçı gemilerinde soğuk depo, canlı balık nakil tankı, el traktörü, gübre dağıtma makinesi, patates söküm makinesi, silaj makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ve zeytin hasat makinesi bulunuyor.

Başvuracak kişi ve kuruluşlarda, Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması, kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50'sine hibe yoluyla destek verilirken, hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin TL'yi geçemeyecek. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100 bin TL'lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilecekler.

haberler.com