SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Başvuru Ücreti 2012 Yılında 3 Bin TL Olacak

TwitterFacebook

Rüzgâr ve güneş enerjisi ölçüm istasyonu kurulumu için başvurular, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Kurulacak her istasyon için firmaların ayrı ayrı başvurması gerekecek. Başvuru ücreti 2012 yılı için 3 bin TL olacak. Söz konusu ücret, her yıl yeniden belirlenerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurulacak. Ölçüm istasyonunun kurulum şartlarına uygunluğunun kontrolü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip en az üç personel tarafından yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlendi Buna göre rüzgar ve güneş enerjisi ölçüm istasyonu kurulumu için başvurular, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Firma, başvuru formu ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru ücretinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı veya kopyasını ve ölçüm yapılacak sahaya esas ölçüm izninin fotokopisini teslim edecek. Firma kuracağı her istasyon için ayrı ayrı başvuru yapacak.

-BAŞVURU ÜCRETİ 2012 YILI İÇİN 3 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ-

Başvuru ücreti Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için 3 bin TL olarak belirlendi. Bu ücret, her yıl yeniden belirlenerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurulacak. Herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonuna birden fazla görevlendirme yapılması durumunda, başvuru ücretinin yüzde 30'u hizmet bedeli olarak, firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Başvuru ücreti, hiçbir koşulda geri ödenmeyecek.

-HER İSTASYONA BİR "İSTASYON NUMARASI" VERİLECEK-

Başvuru sırasında her bir istasyona başvuru merkezi tarafından bir istasyon numarası verilecek. Başvuru kabul edildikten sonra firmaya veri iletişimi için her bir istasyona özel tanımlanacak kullanıcı adı, parola ve verilerin gönderileceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü sunucu bilgileri verilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek personelin ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolünü yapacağı tarih, başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde olacak şekilde firmaya bildirilecek. 

 Ölçüm istasyonunun kurulum şartlarına uygunluğunun kontrolü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip en az üç personel tarafından yapılacak.

-KURULUMUN KONTROLÜ 15 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILACAK-

Ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde yapacak. Kurulum raporu, ölçüm istasyonlarının kontrolü için görevlendirilen Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından sahada yapılacak incelemelerden sonra hazırlanacak. Ölçüm istasyonu, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer alacak. 

 Ölçüm istasyonunun bulunduğu nokta koordinatları, firma tarafından sağlanacak GPS cihazı ile kontrol edilecek. GPS ölçüm cihazı hata miktarı en fazla beş metre olması gerekecek. Firma, ölçüme başlandıktan sonra arıza veya hatalı ölçümden dolayı değiştirilen yeni sensör veya benzeri ekipmanın kalibrasyon ve uygunluk belgelerini başvuru merkezine 10 iş günü içinde ibraz ederek istasyonun kontrolünü talep edecek.Görevlendirilen personelin, ölçüm istasyonuna ulaşımı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

-ÖLÇÜM VERİLERİNİN İLETİLMESİ-

Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde herhangi bir değişiklik ve harici bir müdahale olmaksızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Ölçülen veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletilmesinde sabit IP adresli bir sistemden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen sunucuya günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilebilecek. Ölçülen veriler, güvenli bir şekilde gönderilebileceği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunacak başka bir yöntemle de iletilebilecek. 

 Ölçüm istasyonundan veri transferinin yapılamadığı durumlarda bağlantı sağlandıktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler otomatik olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. 

 Rüzgar ölçüm istasyonunda yapılan rüzgar ölçümleri "R" ile diğer ölçümler "D" ayrı dosyalar şeklinde düzenlenecek. Rüzgar kayıtları tüm seviyelerdeki ölçümleri içerecek. Güneş ölçüm istasyonunda yapılan güneşlenme ölçümleri "G" tek bir dosyada düzenlenecek.Veriler günlük olarak metin dosyalar halinde gönderilecek.

-RÜZGAR ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU EPDK'YA LİSANS BAŞVURUSU YAPILMADAN EN AZ 30 GÜN ÖNCE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK-

Rüzgar verilerinin kontrolünde, veri kaybının ölçüm periyodunda yüzde 20'den daha fazla olursa bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilecek. Yüzde 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken 10 dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının yüzde 20'si olarak kabul edilecek. Ölçüm sonuç raporu, EPDK'ya lisans başvurusu yapılmadan en az 30 gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 

 Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi çerçevesinde ölçüm süresi içerisinde, işletme veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20'den daha fazla olamayacak. Veri kaybının yüzde 20'ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilecek. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenecek. Veri kaybı, ölçüm periyodunda yüzde 20'den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilecek. Yüzde 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken 10 dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının yüzde 20'si olarak kabul edilecek. Ölçüm sonuç raporu, EPDK'ya lisans başvurusu yapılmadan en az 30 gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılacak müracaat esnasında, en az 6 ay yerinde ölçüm yapmış olmak şartıyla en fazla yüzde 20 eksiği tamamlanmış veri ve 1 yıla tamamlanmış veri seti belirlenen formatta CD veya DVD ortamında sunulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla yüzde 20'si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini Güneş Ölçüm Sonuç Raporu'nda onaylanacak.

-BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BAŞVURU SAHİBİ SORUMLU OLACAK-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sunulan ölçülen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hukuki olarak sorumlu tutulmayacak. Yapılan değerlendirmeler, başvuru sahibinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ilettiği veri ve bilgilerin doğru olduğu kabul edilerek yapılacak. Rüzgar ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken 'rüzgar ölçüm istasyonu kontrol işlemleri', güneş ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken 'Güneş ölçüm istasyonu kontrol işlemleri'nde belirlenen hususlar dikkate alınacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Haber Kaynağı: ANKA Ankara Haber Ajansı - ankaajansi.com.tr