Toprak Tahlili

TOPRAK TAHLİLİ / TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR

Hayatımızda  üç temel unsur  bulunmaktadır;  Toprak, Hava ve Su. Toprak, en  az  hava ve  su kadar önem arz eden  temel kaynaklardandır.

Toprak üretkenliği ile insan, hayvan ve bitkilere yer, yurt ve yiyecek veren  çok önemli bir kaynaktır. Toprakların üretkenlik kabiliyetleri çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle toprak üretkenliğini artıracak başlıca yöntemlerin başında içerdiği besin elementlerinin dengeli bir şekilde toprakta tutulması ve üretilecek bitki türlerine göre gerekli gübrelemenin yapılması gerekir.

Toprak Tahlil Laboratuvarımızda  tahlil çalışmaları yapılarak çiftçilerimize yetiştirecekleri ürün çeşidine göre gübreleme önerileri rapor halinde verilmektedir.Yapılan tahlil sonucunda çiftçiye üretim yaptığı arazilerin içerdiği organik madde, ph, kireç, fosfor (P2O5),  potasyum (K2O5), total tuz içerikleri ve miktarlarına göre gübre tavsiyeleri sunulmaktadır.

Verimlilik Analizlerinde Saptanan Veriler

Toprakta organik madde:

Modifiye edilmiş Walkley-Black Yöntemi ile tayin edilir.

Organik madde toprak içerisinde bulunan bitki ve hayvan kalıntılarıdır. Parçalanması sonucunda meydana gelen humus, toprağın fiziksel özelliklerini düzeltirken, diğer taraftan organik madde terkibindeki besin maddeleri de bitkilere yarayışlı duruma geçer. Organik madde bitki besin maddelerinin ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olur.Toprak zerrelerini birbirine bağlayarak toprakta istenen yapının oluşmasını sağlar.

Organik madde, hafif topraklarda su ve besin maddesinin tutulmasını artırmak; ağır topraklarda ise toprak yapısını düzeltmek, havalanmayı iyileştirmek ve toprak işlemesini kolaylaştırmak gibi önemli özelliklere haizdir. Ayrıca organik madde toprakta yaşayan canlıların hayat kaynağıdır. Onlar için gerekli olan besin maddelerini sağlayarak topraktaki mikrobiyal faaliyeti artırdığından daha iyi bir ürün elde etmede etkili olur.

Toprak reaksiyonu:

Su ile doygunlaştırılmış  topraktaki toprak reaksiyonunun pH metre ile ölçülmesi sonucunda elde edilir.

Topraklar asit, nötr ve alkali reaksiyon gösterir. Toprak reaksiyonu pH birimleri ile ifade edilir. pH, solüsyondaki aktif H iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tarif edilmektedir. Toprak pH’sı 7’den daha az ise asit, 7’den yüksek ise alkali ve 7 ise nötrdür. Normal verimli toprakların pH değerleri 4.5 ile 8.5 arasında değişir.

Toprak reaksiyonu, toprağın verimliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Topraktaki bitki besin maddelerinin bitkilere yarayışlıkları o toprağın reaksiyonu ile çok yakından ilgilidir. Gerek bitki besin maddelerinin yarayışlılıkları ve gerekse topraktaki mikrobiyal faaliyetler için en uygun pH değerleri 6-7 arasıdır.

Potasyum:

Potasyum bitki büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesidir. Dünyadaki birçok ülkede ve özellikle  yurdumuz topraklarında genellikle  yeteri kadar potasyum mevcuttur. Topraklarda %0.3 ile %3 arasında değişen miktarlarda total potasyum vardır. Yani 20 cm derinliğinde, bir dönüm toprakta 750 ile 7500 kg potasyum bulunmaktadır. Genellikle 20 cm derinliğinde, bir dönüm sahada 80 ile 200 kg bitkilere yarayışlı potasyum bulunur. Bu ise her sene ekilecek bitkinin ihtiyacını karşılar durumdadır. Bu nedenle yurdumuzda potasyumlu gübre, toprak analizleri neticesi potasyum eksikliği tespit edilen tarlalarda kullanılmalıdır.

Potasyum bitkinin bilhassa genç yapraklar, kök uçlar ve tomurcuk gibi genç ve çabuk büyüyen kısımlarında bulunur. Bitki içerisinde devamlı olarak hareket eder ve yaşlı kısımlarda fazla bulunduğu zaman genç kısımlara taşınır.

Potasyum mahsulün miktar ve kalitesine etki eder. Hububat saplarının sertleşmesine yardımcı olur. Toprakta fazla miktarda fosfor bulunması durumunda meydana gelecek olan erken olgunlaşmanın normal zamanda olmasını sağlar. Potasyum meyvenin dayanıklılığına, yağ, nişasta ve şeker oranlarının artmasına olumlu etki yapar; renk, tat ve koku gibi özelileri düzenler. Genellikle potasyum eksikliği gösteren bitkinin yaşlı yapraklarının tepe ve kenarlarında kurumalar görülür.

Fosfor :

Fosfor toprakta organik ve inorganik olmak üzere iki  şekilde bulunur. Bitkiler toprak suyunda erimiş olarak bulunan inorganik ortofosfatlardan yararlanırlar. Topraktaki bitki ve hayvan artıklarının terkibinde bulunan organik fosfordan bitkilerin yararlanması için toprak organik maddesinin parçalanması ve çürümesi (mineralizasyonu) gerekmektedir.

Fosforun topraktaki total miktarı genellikle % 0.02 – 0.14  arasında değişmektedir. Derinliği 20 cm olan bir dönün sahada 50 – 350 kg fosfor bulunur. Bitkilerin yararlanabileceği fosfor miktarı ise yaklaşık olarak % 1-2’si kadardır. Fosforun bitki terkibindeki miktarı genellikle kuru ağırlığının % 0.2 -0.8 arasındadır. Fosfor bitkinin tohum ve meyvelerinde, yaprak ve diğer kısımlarına oranla daha fazla bulunur.

Toprakta fosfor yeteri kadar bulunmadığında bitkiler normal büyüyemez, mahsul az ve kalitesiz olur, meyve döker ve hasat gecikir. Özellikle yaşlı yapraklarda mavimtrak yeşil veya ileri safhalarda kırmızıya çalan morumsu bir renk görünür.

% Total Tuz :

Su ile doygunlaştırılmış toprakta elektriki kondaktivite cihazı ile direncinin ölçülüp bu dirence göre tuzluluğunun  hesaplanması işlemidir.

Kireç (% CaCO3 ) :

Scheibler kalsimetresi ile tayin edilir.

Makro besin elementleri

Azot ( N )

 • Azot bütün yaşayan hücrelerin bir bölümüdür, ayrıca proteinler enzimler ve enerji transferi için gerekli metabolik süreçleri önemli bir parçasıdır.
 • Azot bitkilerde fotosentezden sorumlu bitkinin yeşil pigmentleri olan klorofillerin bir parçasıdır.
 • Azot bitki büyümesinde ve yaprağın renk ve kalitesinde etkilidir
 • Azot genellikle gübre uygulaması ve havadan (bitki atmosferdeki azotu yağmur yoluyla az miktarda alabilir) gelir.

Fosfor ( P )

 • Fosfor da azot gibi fotosentez olayının esas parçalarındandır.
 • Yağ, şeker, nişasta oluşumuna sebep olur.
 • Güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşerek düzgün bitki gelişimi ve stresse duyarlılık sağlar.
 • Hızlı büyümeye etki eder.
 • Kök gelişimi ve çiçeklenmeyi sağlar.
 • Fosfor genellikle gübreden gelir.

Potasyum ( K )

 • Potas, azot gibi diğer besin elementlerinin arasında bitki tarafından en çok emilimi yapılan elementdir.
 • Protein oluşumu, fotosentez ve hastalıklara direnci geliştirir.
 • Potası, bitkiler topraktan gübreden ve organik malzemeden temin edebilir.

Kükürt ( S )

 • Protein oluşumu için gereklidir.
 • Enzimlerin ve vitaminlerin  oluşumu ve hareketini düzenler.
 • Klorofil oluşumunu destekler.
 • Kök büyümesini geliştirir.
 • Bitki büyümesini ve soğuk şartlara direnci sağlar.
 • Yağmur suyu ile toprağa karışabilir. Ayrıca gübreleme yoluyla temin edilir.

Mikro besin elementleri

Bakır  ( Cu )

 • Büyümeye yardım eder.
 • Proteinlerin kullanımını ve kök metabolizmasını destekler.

Demir ( Fe )

 • Klorofil oluşumunda önemlidir.
 • Toprak, demir sulfat ve gübreler demir kaynaklarıdır.

Mangan ( Mn )

 • Karbonhidratların çözülmesinde ve enzim sistemlerine katkısı vardır.
 • Toprak da yeterli miktarda bulunur.

Çinko  ( Zn )

 • Karbonhidrat transformasyonu için gereklidir.
 • Şeker tüketimini düzenler.
 • Bitki büyümesini sağlayan enzim sisteminin bir parçasıdır.
 • Çinko kaynakları toprak, çinko oksit-sulfat ve gübredir.
Toprak Tahlili
Ürün bilgisi: Tarımsal desteklemeler için de gerekli olan gübreleme tavsiyeli toprak analizleri.
Müşteri değerlendirmesi: