Toprak Numunesi Alma

TOPRAK ANALİZİ İÇİN ÖRNEK NASIL ALINIR?

Toprak örneklerinin alınması hiç zor değildir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus alının toprak örneğinin tarlayı yeterince temsil etmesi gerekir.

Bir tarlanın toprağı aynı tarla içerisinde değişik özellik gösterebilir. Bu değişiklikler renk, meyil, toprağın derinliği, yapısı ve işleme şeklinden kaynaklanabilir.

Toprak örneği alınmadan önce tarladaki gözle görülür farklılıklar tespit edilir. Her farklı bölgeden ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalıdır. Eğer tarlada farklılık yok ve tarla büyük ise karışık toprak örneği alınır.

Düz olmayan bir çizgide alınmalıdır3-4 santimlik toprak dilimi

Toprak örneği şekildeki gibi çizgi üzerinden alınmalıdır. Karışık Toprak Örneği : Örnek alınacak tarlanın 8-10 yerinden toprak örneği  alınıp, alınan bu toprakların birbirleri ile karıştırılması sureti ile meydana getirilen örnektir.

0-20 cm, 20-40 cm derinlikten alınmaldırBurgu ile numune alınması

1-Toprak örnekleri ürün ekiminden 15-20 gün önce alınmalıdır.

2-Toprak numunesi alınırken V Harfi şeklinde bir çukur kazılır.

3-Sonra çukurun düzgün yüzeyinde 3-4 cm kalınlığında 1 karış boyunda (15-20cm) bir toprak alınır.

4-Bağ ve Meyve ağaçlarında 0-20, 20-40, 40-60 cm derinliklerinden karışık toprak örneği alınmalıdır.

5-1-2 kg kadar alınan toprak örneğinde gerekli bilgi kartı yazılarak poşet içerisine bırakılır.

 TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ

1-Önceden gübre veya kireç konulmuş yerlerden

2-Hayvan gübresi yığılan yerlerden

3-Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden

4-Sap, kök, yaban otlarının yakıldığı kısımlardan

5-Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden

6-Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından

7-Sıraya gübreli ekim yapılan ürünlerde sıra üstlerinden

8-Gübre atılan tarladan